Skip to content

KeDa

KeDa

E-mail adres:
A-M.de Wit – van der Velden
GSM 06- 23 198 932
E-mail: info@kedasport.nl
www.kedasport.nl

Adres sportaccommodatie:
Sports-Up
de Waghemakerstraat 1d.
Eindhoven
Tel: 040 – 2 960796

 

K.v.K 17245804


Effecten

Effecten van verdedigingsport en motorische beweging op het verminderen van sociale angst en sociale ervaringen,


  • Verdedigingsport en motorische beweging vertonen door zijn sterk omlijnde gedragsregels, de overzichtelijke opbouw van de technieken en zijn regelstrekking tot de etiquette, een goede mogelijkheid om sterk structurerend te werk te gaan. Duidelijkheid en overzichtelijkheid zijn zaken waar kinderen met sociale angst behoefte aan hebben. Vooral gedragsregels zorgen voor voldoende duidelijkheid en zekerheid en veiligheid.

  • De instructeurs worden door de sporter als identificatiepersoon gebruikt. Hij / zij is het voorbeeld. Hij / zij geniet de bewondering. Vooral angstige sporters hebben deze persoon nodig om over hun angsten heen te komen. Positie en handelingswijze zijn daarom van grote invloed op hen.

  • Door het relationeel karakter van verdedigingsport en motorische beweging, nodigt verdedigingsport en motorische beweging uit om zich te wenden tot de ander en zodoende te werken aan een geleidelijke opbouw van vertrouwen in de ander, om uiteindelijk te komen tot het zonodige zelfvertrouwen.

  • Een zeer belangrijke plaats in de verdedigingsport en motorische beweging wordt ingenomen door het leren vallen. Door het op de juiste wijze leren omgaan met het verliezen van evenwicht en het daarop volgende breken van de val, wordt getracht om de angst van het vallen af te zwakken. Dit houdt ook in dat vallen op zich niet meer zo beladen is, het kan gerelativeerd worden.

  • Door in de aangepaste verdedigingsport en motorische beweging de ander niet als tegenstander, maar als partner te zien, wordt de mogelijkheid geschapen het winnen en verliezen te relativeren.

** Multi-Action is ontstaan omdat er vanuit bepaalde doelgroepen vragen waren naar een verdediging / gevechtsport waar meerdere vormen van de verdediging / gevechtsport in voorkomen. Deze sport bestaan niet alleen uit verdediging / gevechtsport, maar ook uit aangepaste conditietraining  en assertiviteitstraining